Ett boktips i Anabaptistisk anda

Jag finns med i något som vi kallar för Nätverket Anabaptist. I praktiken innebär det att jag är med på en mejllista tillsammans med ett antal andra. Gemensamt för oss i detta nätverk är vår övertygelse om att den historiska anabaptistiska rörelsen har något högst väsentligt att bidra med till kristenheten i vår tid. Nu kan jag med stor glädje berätta att det nätverk som hittills enbart varit en mejllista förmodligen också inom kort kommer att få en hemsida.

Anabaptismen är ett samlingsnamn på en ganska spretig rörelse som växte fram i Europa på 1500-talet. Inom den anabaptistiska rörelsen var man starkt kritisk till den etablerade kyrkans bejakande av rikedom och politisk makt. Man ställde sig också starkt kritisk till hela stats- och folkkyrkotanken som, menade man, lett till en förvanskning av kyrkan och till en marginalisering av Jesus som varje kristens förebild att följa. Att följa Jesus, menade man, innebar bl.a. att ta Jesus bergspredikan på allvar. Man underkände alltså den etablerad kyrkan som kyrka, och menade att den sanna kyrkan bestod av troende som tog Jesus på allvar. Detta var inte populärt och ledde till svår förföljelse från såväl myndigheter som den etablerade kyrkan (både i katolsk, reformert och luthersk tappning). Om du vill läsa mer om den historiska anabaptismen på webben rekommenderar jag Jonas Melins blogg (Jonas är också något av en inofficiell primus motor i Nätverket Anabaptist).

Vad vi än tycker om det, så lever vi idag i en sekulariserad kultur där den etablerade kyrkans inflytande avtar alltmer. Den kristna rösten blir alltmer en röst bland alla andra och har ingen av makten given favör, vilket – enligt anabaptistiskt sätt att se det - är som det ska. Kyrkan ska vara i marginalen och den sanna kyrkan – som är trogen den Jesus som själv ständigt rörde sig i marginalen – har alltid varit just där. I denna nya tid av pluralism – vilken frikyrkorörelsen faktiskt banat väg för genom att ifrågasätta den lutherska enhetskulturen i Sverige – kan vi söka inspiration och visdom i historien. Anabaptismens villkor liknar på många sätt våra och deras erfarenheter kan hjälpa oss framåt.

Stuart Murray – teolog, församlingsplanterare och en av grundarna av Anabaptist Network i England – har skrivit boken The Naked Anabaptist. I den mejslar han fram vad i det Anabaptistiska arvet som kan vara relevant och utmanande för kyrkan idag. Boken ligger just nu på mitt nattduksbord och är inspirerande och utmanande läsning. Glädjande nog kommer den dessutom snart ut på svenska under namnet Radikalt Lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen. Jag rekommenderar den å det varmaste. Den anabaptistiska rösten i Sverige är i starkt vardande – det är både glädjande och nödvändigt!

Leave a Reply

 

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu