Begravning – en annorlunda sorg

Senaste tidsperioden då jag uppdaterade bloggen hyfsat frekvent höll jag på att gå igenom de tio budorden i församlingen. Vid tio predikotillfällen betade vi ett efter ett av de bud som bjuder in oss till ett liv i sann frihet, eller – som jag rubricerade budordens ärende – “att bli vad vi är”.

Under hösten har vi i våra gudstjänster satt fokus på de olika handlingar som en kristen församling ägnar sig åt tillsammans; gudstjänst, barnvälsignelse, söndags- och kristendomsskola (konfa), dop, nattvard, mission, vigsel och begravning. Den övergripande rubriken har varit Liv i församlingen – från vagga till grav o.s.v.. Vill du lyssna på vad som sagts finns de här! På söndag så går denna serie i graven (!) genom att vi ska belysa vad vi gör när vi firar begravningsgudstjänst i församlingen. Återkommer inom kort med en sammanfattning av innehållet, men en av de bärande tankarna är att lyfta fram den kristna begravningen som ett uttryck för en annorlunda sorg.

Men vilka frågor bär du på  när det gäller detta? Vilka frågeställningar tycker du är viktiga att adressera när det gäller ämnet död och begravning?

Leave a Reply

 

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu