Ny krönika till nytt blad

Nästa vecka kommer ett rykande färskt programblad – Betaniabladet – ut till alla hushåll i Östra Ryd. Min vana trogen har jag en sida med en krönika. Tonen som jag slår an denna gång handlar om att går från tanke till handling. Bjuder här Er bloggläsare på en veckas tidigare läsning:

FRÅN TANKE TILL HANDLING

- Mer än att få något religiöst i blicken

Juletiden närmar sig och då brukar det ju vara passande att slå an en ton för de minsta i världen. ”De minsta” är alla dem som ingen frågar efter, de ensamma, de utslagna, de missanpassade, de försvarslösa, dem som sällan gör sin röst hörd och när de väl gör det visas lite intresse. Inte så sällan handlar diverse julsånger och krönikor om just dessa stackars människor som alla ska tänka på lite extra, och när vi gör det får vi kanske i likhet med Karl-Bertil Jonssons mamma ”något religiöst i blicken”.

Men sanningen är ju den att hur sentimentala vi än blir i dessa juletider och hur många fina dikter, sånger och tidningskrönikor vi än nickar instämmande i, har det ingen som helst effekt för dessas livsvillkor. Jesus, som i det kristna firandet är julens och hela tillvarons centrum, uppmanar oss att omsätta tanke i handling med orden; ”vad ni har gjort för någon av dessa minsta […], det har ni gjort mot mig”.

De som kanske tydligast kan falla in i kategorin ”de minsta” är naturligtvis de barn runt om i världen – både långt bort och nära – som av olika anledningar har det svårt. I Moçambique utgör barn under 16 år 50% av den totala befolkningen och många av dessa är föräldralösa. AIDS och inbördeskrig har eliminerat en stor del av den generation som är föräldrar till dessa barn. I vår omedelbara närhet – i Sverige – finns det barn som växer upp under dysfunktionella förhållanden. Behovet av hjälp och stöd för alla dessa enskilda individer är stort. Trots att elände, fattigdom och misär i världen kan upplevas övermäktig så har vi alla, var och en, möjlighet att på riktigt göra skillnad. I detta blad har vi särskilt två evenemang där vi vill sätta fokus på just ”dessa minsta”, och uppmuntra till att gå flera steg bortom vår sentimentalitet:

  • 8/12 15:00 arrangeras julmarknaden. Genom att handla och frikostigt ge extra kan vi bidra till uppbyggnad och kvalitetshöjning av en förskola i Moçambique dit behållningen går oavkortat. Kom på en trevlig julmarknad och bidra på riktigt till bättre villkor för Mocambiques barn!
  • 12/2 19:00 arrangeras informationskväll om barn och ungdomar i Söderköpings kommun. Catrin Johansson, ansvarig för frågor rörande stöd för barn och ungdomar vid socialtjänsten, kommer och berättar om behov som finns och hur vi som invånare kan vara med och möta dessa behov. Kom, lyssna och se om det finns något som du kan göra!

Låt omsorgen om de minsta i världen inte stanna vid en sentimental känsla, ett tänt ljus eller något religiöst i blicken. Var med och gör något! God jul!

 

 

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu