För världens skull

Idag är det tisdag och en ny vecka har börjat. Under helgen som just passerat har Korskyrkan haft gemenskapshelg på Östgötagården, Rimforsa. Drygt 200 personer var samlade för att tillsammans umgås, tillbe Gud och samtala. För mig och min familj var det en mycket bra introduktion i vårt nya sammanhang som visar sig bestå av väldigt många trevliga människor.

Själv hade jag som huvudsaklig uppgift att få en bild av församlingen genom att lära mig namn och samtala med så många människor som möjligt. Dessutom hade jag som uppdrag att introducera församlingen i det tema som vi har satt för gudstjänsterna under hösten: “För världens skull”. Det jag ville visa var hur Bibeln hela tiden berättar om en Gud som alltid vill nå hela världen med sin kärlek; Guds stora projekt ända från Bibelns början är att hela världen ska upprättas och att Guds vilja ska ske “på jorden såsom i himlen”. Allt som församling är och gör – om det är som det ska – handlar ytterst sett om att delta i Guds stora mission att älska den här världen och göra Guds rike synligt. Församlingen är alltså inte ytterst till för MIN skull, utan för VÄRLDENS skull (i vilken också jag ingår). Jag tror att vi ofta tenderar att hamna i ett tänkande där församlingen är till för MIG ytterst. JAG blir då enbart ett objekt där församlingen ska ge MIG det jag behöver. Om vi istället ser att församlingen är till för VÄRLDEN ytterst reduceras jag inte bara till ett objekt, utan jag blir ett subjekt som överlåter mig till församlingen. Därför anser vi i Korskyrkans församlingsledning att det är av yttersta vikt att vi uppmärksammar detta tema; “för världens skull”.

Undervisningen i Korskyrkan kommer att ta upp hur allt det vi gör – gudstjänst, nattvard, dop, barngrupper, hemgrupper o.s.v. – knyter an till detta. Redan på söndag 11/9 10:00 kommer min kollega Inga-Märtha Isacsson att predika om nattvarden. Hoppas att du kommer!

 

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu