Historia är kul!

Håller just nu på med två böcker som skildrar historia och det är väldigt underhållande läsning. Den ena boken är skriven av Herman Lindqvist och heter “Från istid till framtid – så blev de första 14 000 åren”. Lindqvists insatser på 90-talet, inte minst genom programserien Hermans historia, bidrog starkt till att popularisera historia och väcka svenskars intresse för den svenska historien. Genom sitt dramatiska och livfulla sätt att berätta gav han liv åt historiska gestalter och händelser. Att han sedan kanske inte fullt ut uppfyllde alla vetenskapens kriterier i sina framställningar är honom förlåtet. Denna bok är en sammanfattning på den serie böcker om Sveriges historia som han skrivit (och som sålde bra i kölvattnet av de populära TV-programmen) och ger en bra och allmänbildande översikt.

Den andra boken är möjligen mer svårtuggad, men inte desto mindre intressant. I somras kom jag över en bok jag letat efter länge. På antikvariatavdelningen på Torpkonferensen kom jag över Gunnar Westins “Den kristna friförsamlingens historia”.  Oerhört intressant att läsa om det stråk i den kristna historien som ofta nästan tigs ihjäl i kyrkohistoriska standardverk. Westin lyfter fram hur det genom historien funnits friförsamlingsrörelser som velat radikalisera och tydliggöra det kristna livet. Tyngdpunkten i boken ligger på den döparrörelse som trots massiv förföljelse från både etablerad kyrka och statsmakt spred sig i Europa från början av 1500-talet. I denna rörelse – som i ett samlingsnamn brukar kallas den anabaptistiska – ansåg man att de reformatorer som i den breda historieskrivningen blivit reformatorerna med stort R (Luther, Zwingli, Calvin) inte gick tillräckligt långt. Istället valde dessa att börja leva och organisera sig på det sätt man ansåg var i överensstämmelse med Bibelns ord och Jesu exempel; en intention som förenar friförsamlingsrörelsen genom tiderna (med varierat resultat, dock). För dessa var inte den kristna bekännelsen bara en läpparnas bekännelse, utan något oerhört viktigt som man ansåg det värt att dö för. Det finns mycket att lära av dessa rörelser i historien. Det utmanar mig!

Leave a Reply

 

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu